Coordonator:        TEODORESCU IULIAN MARIUS

        Membri:        RAD CIPRIAN

                             BORZA EMILIA

                             CHIRA EMOKE

                             CICIOS DAN – reprezentantul sindicatului

                             POPOVICI PAUL – reprezentantul părinților

                             VĂCĂRAȘ VERONICA – reprezentanta elevilor

Atribuţiile comisiei:

  1. analizează Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (OMENCȘ 5079/31.08.2016 cu modificările şi completările ulterioare);
  2. propune reglementări specifice unității de învățământ, în conformitate cu prevederile în vigoare;
  3. elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
  4. propune proiectul regulamentului spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
  5. trimite Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale acestuia spre aprobare, prin hotărâre, consiliului de administraţie.
În colaborare cu un partener , am organizat o zi sportivă pentru studenți, care sperăm că va deveni un eveniment anual.